CageFS bypass shell

Bu script ile Cloud Linux CageFS kullanan sunucuların /etc/passwd dosyalarını kolayca okuyabilirsiniz.

Komut dosyası sunucuya yüklendikten sonra “script.php?id=passwd” olarak çalıştırılabilir.

php shell archive, php shell download